Client List

Buckingham palace

Kvalifikace a praxe..

  • od r. 1998 pracuji ve školství

  • od r. 2006 vyučuji speciálně anglický jazyk

  • absolvent Ostravské univerzity obor učitelství angličtiny a literatury pro SŠ

  • absolvování odborných kurzů

  • různé studijní pobyty v zahraničí

Kvalifikace - osvědčení

OSVĚDČENÍ o absolvování programu celoživotního vzdělávání
OSVĚDČENÍ o způsobilosti k výkonu funkce
OSVĚDČENÍ vzdělávací program

 
 

My Portfolio